- Wzmocnimy obronę morską i powietrzną, jak również kontrolę granic i zapewnimy, że przeprowadzane będą ważne operacje związane ze zwalczaniem terroryzmu, ochroną stabilności, zapewnieniem międzynarodowego pokoju - zapowiedział Li, przemawiając przed blisko 3 tysiącami delegatów, którzy zebrali się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

 

Premier Chin powiedział, że jego rząd dąży do tego, by w 2017 roku tempo wzrostu chińskiej gospodarki - drugiej co do wielkości na świecie - wyniosło ok. 6,5 proc. lub było "w miarę możliwości" wyższe.

 

Najsłabszy wzrost od 26 lat

 

Celem na rok ubiegły był wzrost od 6,5 do 7 proc. Ostatecznie tempo wzrostu wyniosło 6,7 proc. i było najsłabsze od 26 lat.

 

Li zapewnił także, że Chiny będą nadal realizować proaktywną politykę fiskalną i prowadzić ostrożną politykę pieniężną. Jak dodał, celem chińskiego rządu będzie zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze finansowym.

 

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, stanowiące w istocie ceremonialny organ ustawodawczy, zbiera się raz do roku, w marcu, na mniej więcej dwa tygodnie, by zatwierdzić projekty ustaw gospodarczych oraz nominacje personalne. Jest legislacyjnym instrumentem władzy sprawowanej przez Komunistyczną Partię Chin.

 

PAP