"W dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych funkcjonariusze BOR realizujący zadania ochrony obiektów, zauważyli drona latającego nad Belwederem" - poinformował kpt. Grzegorz Bilski z Zespołu Komunikacji Medialnej i Społecznej Biura Ochrony Rządu.

 

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu zlokalizowali operatora drona w pobliskim parku, a następnie zatrzymali go i wylegitymowali" - poinformowało Biuro Ochrony Rządu.

 

Agenci BOR ustalili, że mężczyzna, który sterował urządzeniem jest obywatelem Łotwy. Wraz z nim wylegitymowano dwie kobiety. Obie mają obywatelstwo rosyjskie.

 

Łotysz zostanie przekazany policji.

  

"O zaistniałym incydencie BOR poinformowało Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która podjęła już dalsze czynności w tej sprawie" - poinformowało BOR.

 

To nie pierwszy incydent tego typu. We wrześniu 2016 r. dron sterowany przez dwóch obywateli Rosji latał w okolicach kancelarii premiera. Także i tą sprawą zajęła się ABW.

 

Zgodnie z ustawą o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji WYwiadu do ustawowych zadań Agencji należy m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa.

 

ABW ma też ustawowy obowiązek rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, godzących w podstawy ekonomiczne państwa

 

PAP