Analizą płac minimalnych zajęła się niemiecka Fundacja im. Hansa Boecklera. Według jej raportu 22 państwa unijne podniosły stawki minimalne z początkiem bieżącego roku lub w ciągu ubiegłego roku.


Średnio te podwyżki były największe od roku 2007. "Ponieważ jednocześnie była niska inflacja, w większości krajów UE nastąpił spory wzrost zarobków realnych. Lecz w porównaniu ze średnimi płacami, ustawowe stawki minimalne w wielu krajach są wciąż jeszcze niskie" - zauważają eksperci fundacji w swojej analizie.


Najlepsza płaca minimalna jest w Luksemburgu, najgorsza w Bułgarii


W Luksemburgu płaca minimalna wynosi 11,27 euro za godzinę. W Niemczech obowiązuje od 1 stycznia godzinowa stawka w wysokości 8,84 euro (43 proc. płacy przeciętnej) i jest ona znacznie niższa niż stawka godzinowa w innych państwach grupy euro. We Francji wynosi ona 9,76 euro, w Holandii 9,52 euro, w Belgii 9,28 euro, w Irlandii 9,25 euro.


Znacznie niższe są ustawowe płace minimalne w krajach Europy południowej i środkowo-wschodniej.


Według raportu fundacji polska płaca minimalna wynosi (w przeliczeniu) 2,65 euro (41 proc. płacy przeciętnej), na Litwie jest to 2,32 euro, w Czechach 2,44 euro,  w Estonii 2,78 euro, a na Węgrzech 2,35 euro.


Nieco ale niedużo lepiej zarabia się minimalnie w Grecji - 3,35 euro. Hiszpanii (4,29 euro) i Portugalii (3,36 euro). Najniższą płacę minimalną mają Bułgaria (1,42 euro) i Rumunia (1,65 euro).


Minimalne płace obowiązują w 80 krajach


Według informacji Międzynarodowej Organizacji Pracy, poza UE stawki minimalne obowiązują w 80 innych państwach na świecie.


Ich rozbieżność jest ogromna: od 0,56 euro w Mołdawii i 1,10 euro w Brazylii, poprzez 2,73 euro w Turcji, 6,55 euro w Stanach Zjednoczonych, 6,85  euro w Japonii , aż do 9,60 euro w Nowej Zelandii i 11,89 euro w Australii.

 

Deutsche Welle, polsatnews.pl