"Zgodnie ze średnią dla całej UE, 36 proc. firm w Polsce planuje wzrost inwestycji w tym roku. Jedna trzecia firm planuje inwestycje w rozwój nowych produktów, co jest znacząco powyżej średniej unijnej" – napisano w komentarzu do wyników ankiety.


Z badania wynika, że główne przeszkody w inwestycjach to dla polskich firm problemy natury politycznej i administracyjnej.
Badanie przeprowadzono w 479 polskich firmach w okresie lipiec-listopad 2016 roku.


Więcej kredytów z EBI


EBI nie wyklucza, że w 2017 roku jego poziom inwestycji na rynku polskim będzie wyższy niż 4,4 mld euro w roku poprzednim
- Chcemy być nadal mocno zaangażowani na polskim rynku, mamy ambitne plany, chcemy, żeby Polska pozostała liderem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Chcemy się skupić na wsparciu innowacji, na bezpośrednim wsparciu sektora małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział Vazil Hudak, wiceprezes EBI.


Wartość kredytów udzielonych w Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny spadła w 2016 r. do 4,4 mld euro wobec 5,5 mld euro rok wcześniej. W ocenie Hudaka, ten spadek należy tłumaczyć cyklem politycznym.


- Jest to typowa sytuacja po zmianie rządów, instytucjom zajmuje trochę czasu, aby się przystosować. W zeszłym roku Polska miała również niższy poziom absorpcji środków unijnych - dodał. .


Z komunikatu EBI wynika, że bank w 2017 roku chce się w Polsce skoncentrować na wsparciu m.in. sektora energetycznego.  Europejski Bank Inwestycyjny udziela preferencyjnie oprocentowanych kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw UE, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Unii Europejskiej.

 

biznes.pap.pl, polsatnews.pl