Państwowy urząd wsparł frankowiczów w sporze z mBankiem

Biznes
Państwowy urząd wsparł frankowiczów w sporze z mBankiem
Pixabay/cosmix/CC BY 2.0

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił cztery istotne poglądy w sprawie sporów między konsumentami a mBankiem w sprawie umów kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. Urząd uznał wszystkie wskazane przez konsumentów postanowienia zawarte w umowach za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat w związku z dwoma postępowaniami przed Sądem Okręgowym w Łodzi oraz dwoma przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Konsumenci kwestionują postanowienia dotyczące określania przesłanek zmiany oprocentowania (Łódź, sygn. akt: III Ca 775/16 oraz III Ca 1588/16), waloryzacji kwoty i rat kredytu (Łódź, sygn. akt: III Ca 775/16 oraz Warszawa, sygn. akt: II C 340/16) i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (Warszawa, sygn. akt: II C 340/16 oraz I C 318/16).

 

W związku z tymi zastrzeżeniami skierowali wnioski do UOKiK.

 

Wszystkie postanowienia, wskazane przez konsumentów, niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami

 

Urząd zbadał kwestionowane postanowienia i wskazał następujące naruszenia:


Klauzule określające przesłanki zmiany oprocentowania
- zawierają sformułowanie, zgodnie z którym zmiana oprocentowania może nastąpić – uprawnia to bank do podejmowania arbitralnej decyzji,
- zbyt ogólnikowo wskazują na czynniki, od których zależy zmiana stopy procentowej kredytu,
- nie wskazują w jakim stopniu czynniki te wpłyną na wzrost lub spadek oprocentowania,
- nie określają ram czasowych w jakich bank uprawniony jest do zmiany oprocentowania.


Klauzule waloryzacyjne, które m.in.
- nie informują konsumentów na jakiej podstawie mBank określa wysokość wskaźnika waloryzacji.


Klauzule ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
- nie informują kredytobiorców jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres ani w jaki sposób przedsiębiorca wylicza kolejne opłaty,
- obciążają konsumenta kosztami, ale z treści postanowień nie wynika, kto skorzysta z ubezpieczenia,
- nie informują kredytobiorców o możliwym ryzyku żądań ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego bankowi odszkodowania,
- nie wynika z nich jakie są faktyczne koszty ubezpieczenia, w jaki sposób będzie nimi obciążony ani za co  kredytobiorca tak naprawdę płaci.


Urząd uznał wszystkie wskazane przez konsumentów postanowienia za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 

Orzeczenie nieważności jedynie w sytuacji, gdy konsument akceptuje takie rozwiązanie


W ocenie prezesa UOKiK, uznanie przez sąd postanowień dotyczących waloryzacji oraz zmiany oprocentowania za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna. Jednak, zdaniem Urzędu, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie.


Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym przedstawia argumenty i poglądy ważne dla sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem się do innych, podobnych spraw. Istotny pogląd wydawany jest tylko w konkretnej sprawie toczącej się przed sądem.


Jest on wydawany, jeżeli przemawia za tym interes publiczny oraz dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.


polsatnews.pl

grz/hlk/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze