Oba postępowania będzie nadzorował Janusz Wojciechowski, polski przedstawiciel w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO).

 

Fatalna jakość powietrza

 

Jak przekazał dziennikarzom prezes Najwyższej Izby Kontroli (NIK) Krzysztof Kwiatkowski, Polska ma szczególny problem z jakością powietrza.

 

- Przygotowujemy się do tej kontroli, będziemy chcieli bliżej z ETO w tym zakresie współpracować - powiedział.

 

Kontrola dotycząca jakości powietrza rozpocznie się w kwietniu tego roku, a raport powinien ukazać się we wrześniu 2018 r.

 

- Może nam się uda skrócić termin tej kontroli. Na razie planowany czas jest tak - wskazał Wojciechowski. Natomiast kontrola badająca dobrostan zwierząt ma zacząć się w czerwcu, a wyniki zostaną ogłoszone pod koniec 2018 r. Jego zdaniem ta druga kontrola jest niezwykle istotna w kontekście na nowo określanych zasad Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

 

Blisko 50 tys. Polaków umiera z powodu jakości powietrza

 

Wojciechowski przypomniał, że rocznie w UE z powodu zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie umiera ok. 400 tys. ludzi, w tym blisko 50 tys. w Polsce.

 

Jak zaznaczył, zanieczyszczenie powietrza to ogromny problem Europy i kontrola ma sprawdzić, czy unijna polityka środowiskowa ma właściwe priorytety.

 

- Naszą rolą jest badanie wydatkowania środków, ale bliskie codziennym problemom obywateli. I dlatego chcemy zbadać jakość powietrza, a także innych działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska - poinformował uczestniczący w konferencji prezes ETO Klaus-Heiner Lehne.

 

PAP