- Zleciłem już w pionie logistyki podjęcie pilnych działań zmierzających ku temu, żeby zakupić dla funkcjonariuszy maski, z których mogliby korzystać w trakcie służby - poinformował nadinsp. Szymczyk.

 

"Nie będzie przymusu noszenia"


Jak zaznaczył, "nie będzie oczywiście elementu przymusu, ale musimy dać policjantom możliwość korzystania z takich masek".


Szymczyk podkreślił, że na razie ciężko mówić o konkretnych liczbach - trwa ustalanie, jak duże jest zapotrzebowanie.


Maski mają trafić do policjantów jeszcze w tym roku.

 

RMF MAXXX