GUS podał, że płace najbardziej wzrosły w zakwaterowaniu i gastronomii (wzrost o 7,2 proc.), handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 5,3 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 4,9 proc.).

 

W najmniejszym stopniu wzrosły wynagrodzenia w administrowaniu i działalności wspierającej (o 2,9 proc.). Niższe niż przed rokiem były przeciętne płace w górnictwie (o 2,5 proc., w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego - o 4,1 proc).

 

Główny Urząd Statystyczny podkreślił w komunikacie, że w 2016 roku tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do tego w 2015 roku.

 

Słabiej rosły emerytury i renty

 

"Wolniej niż w 2015 roku rosły realne i nominalne emerytury i renty brutto w obu systemach. Utrzymujący się, choć słabszy niż przed rokiem, spadek cen konsumpcyjnych korzystnie wpływał na siłę nabywczą płac i świadczeń emerytalno-rentowych" - napisano w komunikacie GUS.

 

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w 2016 roku wyniosła 2086,33 zł i wzrosła w porównaniu z 2015 o 1,8 proc.

 

Według danych GUS, przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników  w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 1182,89 zł i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,3 proc.

 

PAP, polsatnews.pl