Zebrane szyszki trafią do wyłuszczarni nasion, w której zostaną wysuszone, a nasiona oddzielone. Następnie wrócą do nadleśnictwa, gdzie zostaną wysiane w szkółkach leśnych.


Zbieracze szyszek wspinają się na 30-metrowe sosny, świerki czy modrzewie w części nadleśnictwa, gdzie wyznaczono wyłączone drzewostany  nasienne.  To na tym specjalnie wydzielonym terenie rosną prawdziwe leśne piękności. Drzewa mające smukłe, bezsęczne pnie, których korona jest osadzona na odpowiedniej wysokości pnia. Poza tym są zdolne do obfitego obradzania nasion.

 

Piękne drzewa = piękne potomstwo


Leśnikom zależy na tym, aby zachować właśnie te wartościowe cechy drzew. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że potomstwo z takich drzewostanów ma większą produkcyjność niż potomstwo drzewostanów niewyselekcjonowanych.


Wyłączone drzewostany nasienne są wpisywane do "Krajowego rejestru WDN", w takich częściach lasu nie prowadzi się wyrębu.


W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest 75 wyłączonych drzewostanów nasiennych gatunków iglastych. Zajmują one powierzchnię ponad 1,5 tys. hektarów. 


W tym roku tamtejsi leśnicy planują pozyskać ponad 17 ton szyszek sosnowych, świerkowych i modrzewiowych (13,5 tony z sosny, ponad 3 tony świerka i około 500 kg modrzewia).  

 

polsatnews.pl