Nowy prezes TK został wybrany na podstawie procedur budzących wątpliwości; przekazał swoje uprawnienia sędziemu wybranemu na podstawie uchwały, która została uznana przez TK za niekonstytucyjną - wylicza Komisja w opublikowanym w poniedziałek dokumencie niepokojące ją działania dotyczące Trybunału w Polsce.


Jako kolejną niezrozumiałą i budzącą niepokój decyzję wymienia wysłanie wiceprezesa Trybunału na urlop, choć o to nie wnioskował.


W dokumencie zwrócono także uwagę, że po siedmiu latach od wyboru próbuje się kwestionować wybór trzech sędziów zasiadających w TK.

 

"Uniemożliwia się TK pełnienie rolę zapisanej w konstytucji"

 

Według przewodniczącego Komisji, po próbie wpływania na pracę Trybunału w drodze zmian legislacyjnych, które były krytykowane przez Komisję Wenecką, teraz podjęto pozorne kroki w celu zapewnienia, że ustawy dot. TK są zgodne z wolą politycznej większości. 

 

- "Alarmujący jest fakt, że systematycznie uniemożliwia się Trybunałowi pełnienie rolę przypisanej przez Konstytucję RP" -  oświadczył Buquicchio.

polsatnews.pl