- Podstawową sprawą dla marszałka Sejmu jest to, żeby posiedzenie odbyło się na Sali Posiedzeń. Jednoczenie, jeżeli sytuacja będzie nerwowa, jeżeli nielegalny protest będzie trwał, trzeba zapewnić normalne obrady w innym miejscu, czyli w Sali Kolumnowej - powiedział Grzegrzółka.

 

W Sali Kolumnowej trwają - według niego - prace adaptacyjne.

 

- Jest przystosowywana do tego, żeby można było normalnie w niej pracować, mimo wyjątkowych okoliczności - stwierdził Grzegrzółka.

 

Jak poinformował, dostępne będzie jedno wejście do Sali Kolumnowej - będzie to wejście główne. Pomieszczenie będzie przygotowane na przyjęcie wszystkich 460 posłów. Stąd potrzeba ustawienia dodatkowych stołów i krzeseł.

 

Kancelaria Sejmu zapewni też elektroniczny system do głosowania. - Posłowie będą mogli głosować przy pomocy urządzeń. Otrzyma je każdy poseł, tak by ewentualna praca Izby odbyła się bez żadnych problemów i nieporozumień - powiedział dyrektor biura prasowego.

 

PAP