"Kontynuacja w dniu 16 grudnia 2016 r. 33 posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej była w pełni zgodna z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu" - wnioskuje w swojej opinii prof. Banaszak.

 

Dr hab. Paweł Sobczyk podkreśla w ekspertyzie, że ocenił działania Marszałka Sejmu pod kątem legalności kontynuacji 33. posiedzenia Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 w Sali Kolumnowej na podstawie stanu faktycznego ustalonego na podstawie notatki szefa Kancelarii Sejmu.

 

Jak skwitował, działania marszałka Kuchcińskiego "uznać należy za zgodne z Regulaminem Sejmu". "Należy mieć jednak na uwadze, iż Marszałek Sejmu mógł także podjąć inne decyzje - zgodne z obowiązującym stanem prawnym" - podkreślił.

 

Z kolei dr hab. Jarosław Szymanek zaznaczył, że marszałek Sejmu "jako podmiot regulaminowo zwołujący posiedzenia Sejmu może - w szczególnych przypadkach - zwołać posiedzenie plenarne izby w innej sali aniżeli sala określana mianem sali posiedzeń, albo sali obrad".

 

Na stronach Sejmu udostępnione zostały opinie prawne: prof. zw. dr. hab. Bogusława Banaszaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr. hab. Pawła Sobczyka z Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. dr. hab. Jarosława Szymanka z Uniwersytetu Warszawskiego. Opinie można znaleźć tutaj.

 

polsatnews.pl, PAP