Poinformował, że prezydent zdecydował także o mianowaniu gen. bryg. Wiesława Kukuły na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Jak powiedział Soloch, "podpisanie decyzji jest kwestią najbliższych godzin"

 

- Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w kwestii zmiany na stanowisku dowódcy generalnego RSZ w związku ze złożeniem wypowiedzenia stosunku służbowego przez generała Mirosława Różańskiego - powiedział szef BBN. Przypomniał, że gen. Różański formalnie pozostaje dowódcą generalnym, jest na urlopie, a zastępuje go gen. broni Leszek Surawski.

 

Soloch zapowiedział także, ze w najbliższym czasie prezydent podejmie decyzję w sprawie zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego. Potwierdził, że gen. Mieczysław Gocuł złożył rezygnację z końcem stycznia przyszłego roku.

 

PAP