Wniosek wrocławskiej prokuratury związany jest z prowadzonymi przez nią śledztwami w sprawie reprywatyzacji niektórych warszawskich nieruchomości.


Jak poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławia Anna Zimoląg, wrocławska prokuratura zwróciła się do Prokuratora Generalnego z wnioskiem, aby wystąpił on do Sądu Najwyższego o unieważnienie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa z 28 sierpnia 2007 r. Wyjaśniła, że prokurator generalny mógłby wystąpić do SN o uchylenie wyroku i zbadanie, czy w tej sprawie mógł się toczyć proces cywilny.


"Prokuratura ma poważne wątpliwości"


Prokuratura podała, że według tego wyroku Lucianie F.-G. przysługuje prawo do przyznania jej prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 141 w Warszawie.


- Po analizie stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 141, prokuratura ma poważne wątpliwość co do dopuszczalności drogi sądowej w tej sprawie - powiedziała Zimoląg. Zdaniem prokuratury tą sprawą nie powinny zajmować się sądy powszechne, a organy administracji publicznej.


Wrocławska prokuratura ustaliła, że Luciana F.-G. była przed wojną współwłaścicielką gruntu przy ul. Puławskiej 141. Po wojnie, na podstawie dekretu warszawskiego, kobieta ubiegła się o prawo wieczystej dzierżawy tego gruntu. Złożyła w tej sprawie wniosek i uruchomiła procedurę administracyjno-prawną. W sierpniu 1950 r. Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie wydało orzeczenie, w którym odmówiło jej prawa wieczystej dzierżawy. To orzeczenie zostało unieważnione w styczniu 1999 r. decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.


- To otworzyło drogę do ponownego procedowania w tej sprawie przez organy administracji publicznej. W aktach administracyjnych nie znaleziono jednak wniosku Luciany F.-G., który miał zostać złożony po wojnie i dotyczył ubiegania się o prawo wieczystej dzierżawy gruntu przy ul. Puławskiej 141 - dodała Zimoląg.


"Dla czystości prawnej"


W pozwie, który zakończył się kwestionowanym przez prokuraturę orzeczeniem sądu z sierpnia 2007 r., podnoszono, że wniosek o prawo wieczystego użytkowania został złożony i domagano się od sądu ustalenia, że Luciana F.-G. ma uprawnienia do przyznania jej w postępowaniu administracyjnym prawa użytkowania wieczystego. To zaś może - zdaniem prokuratury - nie może zostać zbadane w procesie cywilnym, lecz w postępowaniu administracyjnym.


Zimoląg podkreśliła, że wniosek o unieważnienie wyroku warszawskiego sądu z sierpnia 2007 r. został złożony "dla czystości prawnej". - Prokurator zakwestionował drogę dochodzenia swoich praw obraną przez Lucianę F.-G. - powiedziała rzeczniczka.


Wrocławska Prokuratura Regionalna prowadzi trzynaście spraw dot. zwrotu nieruchomości w Warszawie. Postępowania te dotyczą przede wszystkim nieruchomości przy ulicach Nowogrodzkiej 18, Smolnej 17, Foksal 179, Brackiej 23, Placu Defilad 1 (dawna Chmielna 70), Kazimierzowskiej, Narbutta 60, Puławskiej 141, Schroegera 72 i 74 oraz Książęcej.


Zarzuty dla Marzeny K.


Śledztwa dot. m.in. usiłowania doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie urzędników w błąd co do praw do spadku po byłych właścicielach nieruchomości. W postępowaniach tych badane są również działania funkcjonariuszy publicznych - między innymi z Biura Gospodarki Nieruchomości Urzędu m. st. Warszawy, czy z Ministerstwa Finansów.


Do tej pory wrocławska prokuratura postawiła w tych śledztwach zarzuty jednej osobie, byłej urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K. Zarzuty nie dotyczą bezpośrednio reprywatyzacji, lecz obejmują przestępstwa z lat 2012-2015, w których mowa o zatajeniu w oświadczeniach majątkowych - do złożenia których Marzena K. była zobowiązana jako urzędniczka - danych o wypłacie odszkodowań za przejęte na podstawie dekretu Bieruta nieruchomości warszawskich. K. - zdaniem prokuratury - zataiła w oświadczeniach majątkowych prawa do użytkowania wieczystego działki przy pl. Defilad w Warszawie oraz informacje o dochodach osiągniętych ze sprzedaży udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu i współużytkowaniu budynku. Zdaniem prokuratury K. miała również zataić dochody uzyskane z tytułu zawartych umów z uczelniami wyższymi.


Wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej


W sierpniu Prokuratura Regionalna we Wrocławiu złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o wpisanie ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Chodzi o zwróconą w ramach reprywatyzacji działkę przy Placu Defilad w Warszawie. Wrocławska prokuratura wnioskowała, aby sąd dokonał wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej o toczącym się postępowaniu karnym, które ma wpływ na prawo własności do terenu przy Palcu Defilad 1. Jak podano wówczas, podstawą wniesienia wniosku są zapisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.


Warszawski sąd odrzucił ten wniosek. - Prokurator złożył skargę na orzeczenie referendarza. Skarga nie została jeszcze rozpoznana - poinformowała Zimoląg.

 

PAP