Poprawki do noweli Prawa o zgromadzeniach przyjęte jednomyślnie

Polska
Poprawki do noweli Prawa o zgromadzeniach przyjęte jednomyślnie
PAP/Marcin Obara

Sejmowa komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała we wtorek poprawki Senatu do noweli prawa o zgromadzeniach, by wykreślić zapis o pierwszeństwie dla organów władzy, Kościołów i związków wyznaniowych w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia oraz wprowadzić do ustawy 14-dniowe vacatio legis (okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie).

W myśl przygotowanej przez grupę posłów PiS i uchwalonej przez Sejm nowelizacji odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Ustawa przewiduje też możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu.

 

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych jednogłośnie opowiedziała się za dwiema poprawkami zgłoszonymi do ustawy przez Senat. Jedna z nich wykreśla przepisy dające organom władzy publicznej, Kościołom i związkom wyznaniowym pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia przed innymi. Druga wprowadza 14-dniowe vacatio legis. Sejm proponował, aby nowela weszła w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Cały Sejm o poprawkach ma się wypowiedzieć jeszcze na obecnym posiedzeniu.

 

Pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych

 

Zgodnie z nowelą, wojewoda będzie mógł wydać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych w tym samym miejscu przez trzy lata z rzędu. W myśl nowych przepisów, organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Od decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

 

Za cykliczne będą uważane takie zgromadzenia, które są organizowane przez ten sam podmiot w tym samym miejscu lub na tej samej trasie, co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, pod warunkiem, że odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu upamiętnienie "w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń".

 

Ustawa spotkała się z krytyką m.in. opozycji, członków biura studiów i analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich a także przedstawicieli OBWE. O odrzucenie zmian, które - ich zdaniem - ograniczają wolności obywatelskie, apelowało 158 organizacji pozarządowych. Wśród sygnatariuszy stanowiska są m.in.: Amnesty International Polska, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

 

PAP

pam/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze