Program szkolenia powstał na podstawie raportu, nad którym komisja ds. świeckiego charakteru administracji państwowej pracowała od lipca. Z badań wynika, że pracownicy administracji państwowej często nie wiedzą jak się zachować w obliczu żądań o podłożu religijnym. Urzędnicy muszą przestrzegać zasad świeckiego charakteru państwa, przez co często zarzuca się im dyskryminację.


Oddzielne korytarze dla kobiet na basenie


Komisja przygotowała dwadzieścia zaleceń, jak postępować w podobnych sytuacjach. W raporcie zawarto przykłady z życia, np. kiedy muzułmanka domaga się oddzielnego korytarza dla kobiet na publicznym basenie lub gdy dziecko nie chce zdjąć z głowy mycki na sali operacyjnej.


Szkolenie przewiduje także zajęcia praktyczne, podczas których pracownicy nauczą się jak reagować zgodnie z przepisami w urzędach publicznych, szpitalach i innych placówkach państwowych.

 

Polskie Radio