Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) powstał na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku.

 

Przedsiębiorcy zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych muszą odprowadzić składkę na rzecz TFG od każdego uczestnika imprezy turystycznej.

 

Wysokość składek uzależniona jest od kraju, w którym odbywa się impreza oraz od środka transportu, za pośrednictwem którego klienci będą podróżować. Według rozporządzenia ministra sportu i turystyki składka od osoby wynosi 10-15 zł .

 

Stawka 0 zł dotyczy imprez odbywających się na terenie państw graniczących z Polską, a w przypadku Rosji - w obrębie obwodu kaliningradzkiego.

 

Dwa źródła pieniędzy

 

Od soboty zabezpieczenie finansowe turystów na wypadek niewypłacalności biura opiera się na dwóch filarach.

 

Jeden to: umowa gwarancji ubezpieczeniowej, umowa gwarancji bankowej lub umowa ubezpieczenia na rzecz klientów albo przyjmowanie wpłat na rachunek powierniczy (istniało dotychczas).

 

Drugi stanowi właśnie nowe zabezpieczenie, czyli składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

 

Pieniądze z TFG będą wypłacane, gdy wyczerpie się zabezpieczenie z pierwszego filaru.  Składki z TFG mogą zostać przeznaczone na:

 

- pokrycie kosztów powrotu klientów z podróży do miejsca wyjazdu lub miejsca planowanego powrotu, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego;

 

- zwrot klientom wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, impreza nie została lub nie zostanie zrealizowana;

 

- zapewnienie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną klientom, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana, z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

 

Więcej o nowym zabezpieczeniu na stronach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

polsatnews.pl