Eurodeputowani podkreślili w dokumencie, że UE i Parlament Europejski zdecydowanie potępiły próbę zamachu stanu w Turcji z 15 lipca i uznały, że władze tureckie mają prawo postawić przed sądem osoby za to odpowiedzialne.

 

Parlament Europejski ocenia jednak, że "środki represyjne wprowadzone przez rząd turecki na mocy stanu wyjątkowego są niewspółmierne oraz naruszają podstawowe prawa i swobody chronione turecką konstytucją, a także demokratyczne wartości, na których opiera się Unia Europejska".

 

PE "zdecydowanie potępia niewspółmierne represje wprowadzone w Turcji od czasu nieudanego wojskowego zamachu stanu w lipcu 2016 r., podtrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz utrzymania powiązań Turcji z UE, wzywa jednakże Komisję i państwa członkowskie do tymczasowego zamrożenia toczących się negocjacji akcesyjnych z Turcją" - zaapelowali eurodeputowani.

 

PAP