Koszty reklamy nowych obligacji zostały podane w odpowiedzi wiceministra finansów na interpelację posła Pawła Kobylińskiego (Nowoczesna).

 

obligc


Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+", które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Można je kupić za kwotę, jaką otrzymało się w ramach tego programu. Do wyboru są obligacje 6- i 12-letnie. Ich sprzedaż ruszyła na początku października,  a wraz z nią kampania reklamowa.

 

Atrakcyjne oprocentowanie

 

Rodzinne Obligacji Skarbowe mają atrakcyjniejsze oprocentowanie niż "zwykłe" obligacje, czyli dają większy zysk inwestującemu.  W porównaniu do 10-letnich i 4-letnich obligacji skarbowych oprocentowanie jest wyższe o 0,5 punktu procentowego.  Są oprocentowane 1,75 proc. (6-letnie) i 2,00 proc. (12-letnie); w pierwszym roku - odpowiednio 2,60 i 3,00 proc.


Cena jednej Rodzinnej Obligacji Skarbowej wynosi 100 zł. W październiku obowiązywała  promocyjna cena 99,70 zł. Zdaniem ekspertów to dość atrakcyjna oferta zakupu bezpiecznych państwowych papierów wartościowych, choć - co podkreślają - jest ona jednocześnie próbą zawrócenia do budżetu części pieniędzy z programu "Rodzina 500+".

 

polsatnews.pl