"Cofnięcie reformy stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego jest negatywne dla ratingu Polski, gdyż osłabia finanse publiczne, negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy i w dalszym stopniu pogarsza wiarygodność prowadzenia polityki przez Polskę" - napisali w komentarzu z 21 listopada analitycy agencji Moody's.


"Efekty odwrócenia reformy emerytalnej dla polskich finansów publicznych w przyszłym roku nie będą znaczne, gdyż nowa ustawa dotyczy jedynie ostatniego kwartału 2017 r. Oczekujemy, że w 2017 r. koszt fiskalny obniżenia wieku emerytalnego wyniesie ok. 2 mld zł (0,1 proc. PKB). W 2018 r. i 2019 r. koszty te wyniosą 10,2 mld zł rocznie (0,5 proc. PKB). Zwiększa to ryzyko, iż deficyt budżetu państwa przekroczy 3-proc. nawet w 2018 r., a Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu już w dwa lata po jej zdjęciu" - dodali.

 

"Mniejsza przewidywalność i nieszablonowe rozwiązania"

 

Według Moody’s "odwrócenie reformy emerytalnej, wraz z trwającym kryzysem konstytucyjnym oraz napięciami w relacjach z Unią Europejską, odzwierciedla zmianę w prowadzeniu polityki przez Polskę w stronę mniejszej przewidywalności oraz nieszablonowych rozwiązań, które łączą się z działalnością nowego rządu".


W ocenie Moody's, obniżenie wieku emerytalnego zniweluje pozytywne efekty poprawy ściągalności podatków w tym roku. "Niższy wiek emerytalny negatywnie wpłynie na finanse publiczne, szczególnie na kondycję polskiego sytemu ubezpieczeń społecznych, biorąc pod uwagę trendy demograficzne w Polsce" – dodano w analizie.


"Wzrosną koszty związane z emeryturami"

 

W ocenie Moody's, odwrócenie reformy emerytalnej wystawi system ubezpieczeń społecznych na nieoczekiwane negatywne czynniki związane ze starzejącą się populacją i siłą roboczą.


"Zarysowane powyżej trendy sprowadzają ryzyko na potencjał realnego PKB w związku ze spadkiem podaży pracy. Nowe rozwiązania zmniejszą odsetek aktywnych zawodowo, w sytuacji, gdy na potencjał wzrostu negatywnie oddziaływają niesprzyjające czynniki demograficzne" - ocenili analitycy.


"W rezultacie wzrosną koszty związane z emeryturami, co stwarza ryzyko dalszego pogorszenia się sytuacji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych" - dodali.

 

Obecnie długoterminowy rating Polski w agencji Moody’s jest na poziomie A2, który przyznany został w 2002 roku. Jest to 6 poziom oceny na 22 używane przez agencję i oznacza małe ryzyko dla inwestorów. Perspektywa ratingu jest jednak negatywna, co oznacza, że agencja spodziewa się wyższego prawdopodobieństwa obniżenia ratingu. Moody’s formalną opinię i decyzję w sprawie ratingu ogłosi prawdopodobnie w połowie stycznia. Natomiast 2 grudnia, według harmonogramu prac, raport o Polsce ma wypuścić agencja Standard & Poor’s.

 

PAP, polsatnews.pl