Przeprowadzone badanie pokazuje, że pracownicy mają wątpliwości co do stanu czystości toalet w swoich biurach.

 

Wyniki badań wskazały, że niski poziom czystości toalet wpływa także na stan psychiczny i motywację pracowników. Więcej niż jedna trzecia ankietowanych (40 proc.) była "wstrząśnięta" nieprzyjemnym zapachem biurowych ubikacji, a blisko połowa kobiet (48 proc.) napotkała przepełnione kosze sanitarne, określając to doświadczenie jako "napawające wstrętem" (76 proc.).

 

31 proc. badanych pracowników zadeklarowało, że nie byliby zadowoleni, jeżeli ważny interesariusz lub klient miałby skorzystać z biurowej toalety.

 

Niemycie rąk, niespłukiwanie toalet

 

Mimo iż 49 proc. pracowników nie jest zadowolonych ze stanu toalet to jednocześnie aż 92 proc. badanych deklaruje, że zawsze pozostawia toaletę w stanie w jakim chcieliby ją zastać. - Byliśmy zaskoczeni powszechnością problemu, z czystością w biurowych toaletach. A ich stan ma bezpośredni wpływ na częstszą absencję kadry pracowniczej z powodu złych warunków sanitarnych i tym samym niższą produktywność firm – powiedział Krzysztof Matowski, Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału Rentokil Initial w Polsce - firmy, która przeprowadziła badanie.

 

Ankietowani zostali również zapytani o to, jakie toaletowe zachowania ich współpracowników są najbardziej nielubiane i złe.  Aż 72 proc. wskazało niespłukiwanie toalety. Inne niewłaściwe zachowania wskazywane przez respondentów to niechlujstwo (54 proc.), niemycie rąk (44 proc.), nieprzyjemny zapach (33 proc.) i dźwięk (15 proc.).

 

Szczególną uwagę na czystość zwracają młodsi pracownicy (w wieku 18-24 lat) – 69 proc. z nich chce czystszych i bardziej higienicznych toalet biurowych, w porównaniu do 49 proc. osób w wieku 55-64 lat.

 

Światowy Dzień Toalet

 

W 2001 r. w Singapurze powstała Światowa Organizacja Toaletowa (World Toilet Organisation - WTO), która podjęła się walki o podwyższanie standardów czystości w toaletach na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem szaletów publicznych. Do WTO należy 171 organizacji sanitaryzacyjnych i toaletowych z 56 krajów. W 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło projekt "Urządzenia sanitarne dla wszystkich" i rezolucją ustanowiło 19 listopada Światowym Dniem Toalet. Obchody koordynuje UN-Water we współpracy z rządami krajów i zainteresowanymi stronami.

 

Szacuje się, że nawet 700 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do toalety. - Dziś wielu ludzi na świecie żyje w miasteczkach i miastach. Miliony z nich nie ma dostępu do toalet ani do czystej wody. Stąd Światowy Dzień Toalet, podczas którego nasza organizacja prosi rządy, by dotrzymały zobowiązania, jakie podjęły, że do 2030 roku wszyscy będą mieli dostęp i do czystej wody i do sanitariatów - powiedziała Kate Norgrove z organizacji Water Aid.   

 

Rentokil Initial, AP