Waulin (wyraził zgodę na upublicznianie swoich danych i wizerunku) został zatrzymany w lipcu na lotnisku im. Chopina w Warszawie przez Straż Graniczną. Amerykanie chcą mu postawić zarzuty dotyczące łamania praw autorskich oraz prania brudnych pieniędzy.

 

Tymczasem proces ekstradycyjny 30-latka się przedłuża. Waulin - jak poinformowała jego mecenas Tatiana Pacewicz - ze względu na stan zdrowia został na 14 dni zwolniony z uczestnictwa w posiedzeniach warszawskiego sądu okręgowego, podczas których, przy udziale tłumacza, miał się zapoznawać z aktami sprawy.

 

Obrońcy 30-latka na pierwszej rozprawie wnioskowali o przetłumaczenie wniosku ekstradycyjnego na język ukraiński, wskazując, że w innym przypadku ich klientowi zostanie ograniczone prawo do obrony. Ostatecznie sąd jednak uznał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by obywatel Ukrainy zapoznał się z materiałami podczas kilku listopadowych posiedzeń sądu.

 

Problemy zdrowotne

 

Właściciel Kickass Torrents od początku też uskarżał się na stan zdrowia. Jego adwokaci przedstawiali zarówno przed sądem okręgowym, jak i apelacyjnym (który rozpatrywał ich zażalenia na areszt - red.) zaświadczenia od kijowskich lekarzy, że Waulin cierpi na poważne problemy z kręgosłupem - przepuklinę. Uzasadniali, że ich klient może wymagać operacji; uskarża się na dokuczliwe bóle, a w areszcie nie udzielana jest mu skuteczna pomoc; nie dostaje też odpowiednich leków. Zarówno sąd okręgowy, jak i apelacyjny, uznały jednak, że nie stanowi to przeciwskazania do pobytu Waulina w areszcie.

 

Sąd okręgowy zdecydował ponadto, że zwróci się w tej sprawie do dyrektora aresztu, by ocenił, czy i jakie badania są konieczne i czy osadzonemu można zezwolić na ich przeprowadzenie.

 

1 mld dolarów strat

 

W ocenie amerykańskiej prokuratury generalnej Artem Waulin, który od 2008 r. udostępnił w systemie BitTorrent setki milionów plików filmowych i muzycznych, gier oraz programów telewizyjnych, umożliwiając ich załadowanie przez internautów, naraził właścicieli praw do poszczególnych utworów na straty w wysokości 1 mld dolarów. Ocenia się, że stronę Kickass Torrents odwiedza miesięcznie do 50 mln użytkowników, co sprawia, że KAT kierowany przez Waulina zajmuje 69. miejsce w rankingu najbardziej popularnych adresów internetowych na świecie.

 

Procedura ekstradycyjna polega na złożeniu przez polską prokuraturę wniosku do sądu o aresztowanie zatrzymanego, a następnie sformułowaniu wniosku o ekstradycję do USA. O prawnej dopuszczalności ekstradycji do USA zdecyduje sąd w dwóch instancjach (możliwe jest też zaskarżenie tej decyzji w nadzwyczajnym trybie do Sądu Najwyższego).

 

PAP