Otyli dyrektorzy, samotni informatycy, kelnerzy bez przyjaciół - portret Polaków

Polska
Otyli dyrektorzy, samotni informatycy, kelnerzy bez przyjaciół - portret Polaków
Flickr/Tony Alter/CC BY 2.0

Najwięcej rozwodników jest wśród prawników i twórców, prawo najczęściej łamią operatorzy maszyn górniczych, a najmniej przyjaciół mają doradcy finansowi, kelnerzy i barmani - to wyniki badań społeczno-psychologicznych wybranych 51 grup zawodowych zaprezentowanych w "Diagnozie Społecznej 2015".

Autorzy badania "Diagnoza Społeczna 2015" obliczyli dla każdej z grup zawodowych m.in. średni wiek, liczbę lat nauki, udział kobiet, udział osób w stanie wolnym (singli), żyjących w małżeństwie i rozwiedzionych, procent znających czynnie języki obce, procent otyłych wg BMI, a także liczbę przyjaciół i odsetek ufających ludziom.


Z raportu wynika, że we wszystkich wskaźnikach występują znaczne różnice między grupami zawodowymi.

 

Władza i rolnik lubią małżeństwo


Najmłodsi ze średnią wieku poniżej 35 lat są informatycy, fryzjerzy i kosmetyczki oraz kelnerzy, barmani i stewardzi, a najstarsi ze średnią wieku powyżej 47 lat - pomoce domowe i sprzątaczki, pracownicy usług ochrony, pielęgniarki i rolnicy produkujący na potrzeby własne.


Najwyższe wykształcenie (więcej niż 17,5 lat nauki) mają nauczyciele akademiccy, prawnicy, twórcy i lekarze, a najniższe (mniej niż 11 lat nauki) rolnicy produkujący na potrzeby własne i robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie.


Udział osób w stanie wolnym jest silnie skorelowany z wiekiem, nic dziwnego zatem, że największy odsetek singli jest w zawodach "najmłodszych": twórców, kelnerów, informatyków.

 

Najmniej singli jest wśród przedstawicieli władz i dyrektorów, pielęgniarek i położnych, pomocy domowych i sprzątaczek. Najbardziej „małżeńskie" grupy zawodowe to przedstawiciele władz i dyrektorzy, kierownicy, rolnicy produkujący na własne potrzeby i kierowcy ciężarówek i autobusów a najmniej kelnerzy, barmani i stewardzi i twórcy.


Rozwodnicy to prawnicy i pielęgniarki


Najwyższy wskaźnik rozwodów i separacji jest wśród twórców, prawników, pielęgniarek i położnych oraz pomocy domowych i sprzątaczek a najniższy wśród formierzy i spawaczy, kierowców samochodów osobowych i dostawczych oraz rolników.


Największymi poliglotami są twórcy, prawnicy, nauczyciele akademiccy, specjaliści ds. marketingu, prawnicy, informatycy i specjaliści ds. finansowych (co najmniej 70 proc. zna biegle język obcy).

 

Najrzadziej językami obcymi władają rolnicy, pomoce domowe i sprzątaczki oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym.


Otyły jak dyrektor i ochroniarz


Osób z I, II i III stopniem otyłości jest najwięcej wśród pracowników ochrony i przedstawicieli władz i dyrektorów a najmniej wśród specjalistów ds. finansowych, kelnerów, barmanów i stewardów.

 

Najwięcej przyjaciół mają twórcy, nauczyciele akademiccy, operatorzy maszyn i przedstawiciele władz i dyrektorzy a najmniej średni personel ds. finansowych, kelnerzy, barmani i stewardzi i nauczyciele szkół ponadpodstawowych.


W Polsce poziom uogólnionego zaufania do ludzi należy do najniższych w Europie; na tym tle pozytywnie wyróżniają się nauczyciele akademiccy, twórcy, artyści, literaci i dziennikarze oraz informatycy. Najbardziej nieufni są operatorzy maszyn, kowale i ślusarze oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym.


Operatorzy maszyn i akademicy łamią prawo


Łamać prawo zdarza się najczęściej operatorom maszyn i urządzeń i nauczycielom akademickim, a najrzadziej fryzjerom i kosmetyczkom, pomocom domowym i sprzątaczkom oraz rolnikom produkującym na potrzeby własne.


Ofiarami przestępstw są najczęściej robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, informatycy, przedstawiciele władz i dyrektorzy oraz pracownicy usług ochrony.


Rolnicy i nauczyciele najbardziej pobożni


Do kościoła chodzą najczęściej rolnicy produkujący na potrzeby własne (przeciętnie ponad 4 razy w miesiącu), a następnie nauczyciele szkół podstawowych, rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej, pomoce domowe i sprzątaczki oraz pielęgniarki i położne. Najmniej praktykują religijnie specjaliści ds. marketingu, lekarze, agenci i pośrednicy handlowi i biznesowi, twórcy i informatycy.


Z wysokością dochodów koreluje silnie zadowolenie z sytuacji finansowej rodziny.

 

Największy odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych z finansów domowych jest wśród lekarzy, przedstawicieli władz i dyrektorów, prawników i nauczycieli akademickich oraz pozostałych specjalistów a najmniejszy wśród kucharzy, kelnerów, barmanów i stewardów oraz rolników produkcji roślinnej i zwierzęcej.


Kierowcy i robotnicy najbardziej pracowici


Najwięcej godzin w tygodniu pracują kierowcy, robotnicy budowlani, przedstawiciele władzy i dyrektorzy oraz pracownicy usług ochrony (co najmniej 45 godz.) a najmniej rolnicy produkujący na potrzeby własne, pomoce domowe i sprzątaczki oraz nauczyciele (najwyżej 35 godz.).


Miejsce pracy najczęściej zmieniają prawnicy, informatycy, robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie a najrzadziej rolnicy i nauczyciele akademiccy.


Największy odsetek (65 i więcej proc.) bardzo zadowolonych i zadowolonych z pracy jest wśród lekarzy, fryzjerów i kosmetyczek, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich i przedstawicieli władz i dyrektorów a najmniejszy (najwyżej 32 proc.) wśród rolników produkujących na własne potrzeby, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie oraz robotników produkcji tekstylnej.


Największego stresu związanego z pracą doświadczają robotnicy obróbki drewna, papiernicy, stolarze, robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, kowale i ślusarze oraz pielęgniarki i położne a najmniejszego fryzjerzy i kosmetyczki oraz informatycy i pokrewni.


Zdrowy urzędnik, chory artysta

 

Na objawy somatyczne trwające co najmniej pół miesiąca najczęściej narzekają pracownicy opieki osobistej, pomoce domowe i sprzątaczki, twórcy, rolnicy produkujący na potrzeby własne, specjaliści ds. administracji i zarządzania.

 

Na drugim krańcu, najzdrowsi, są kierowcy ciężarówek i autobusów, kolejarze, robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, urzędnicy państwowi, operatorzy maszyn i urządzeń i robotnicy budowlani ds. wykończenia, czyli przedstawiciele zawodów słabo sfeminizowanych.

 

Myśli samobójcze mają twórcy


Najbardziej optymistycznie patrzą w przyszłość przedstawiciele władz i dyrektorzy, prawnicy, pozostali specjaliści oraz lekarze (ponad 45 proc. bardzo zadowolonych i zadowolonych z perspektyw na przyszłość). Najmniejszymi optymistami są robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, pracownicy opieki osobistej i operatorzy maszyn i urządzeń górniczych.


Myśli samobójcze najczęściej nachodzą twórców, pracowników opieki osobistej i robotników niewykwalifikowanych a najrzadziej przedstawicieli władz i dyrektorów, informatyków i inżynierów, architektów i projektantów.


Najwięcej osób bardzo szczęśliwych jest wśród lekarzy, inżynierów, nauczycieli szkół podstawowych i informatyków a najmniej wśród rolników i robotników niewykwalifikowanych.


Palą robotnicy, piją politycy


Nikotynizm najsilniej dotyka robotników niewykwalifikowanych i robotników budowlanych (stan surowy) a najsłabiej prawników (zaledwie 7 procent palących papierosy), nauczycieli szkół podstawowych, specjalistów ds. finansowych i inżynierów, architektów i projektantów.


Alkoholu najczęściej nadużywają twórcy, artyści, literaci i dziennikarze, operatorzy maszyn i urządzeń górniczych, przedstawiciele władz i dyrektorzy oraz lekarze a najrzadziej pracownicy opieki osobistej, robotnicy produkcji tekstylnej, fryzjerzy i kosmetyczki, pomoce domowe i sprzątaczki i pielęgniarki i położne.


PAP, polsatnews.pl

grz/dro/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze