- Szczególnej ochronie konserwatorskiej, w przypadku hotelu Cracovia, nie zostało objęte całe wnętrze obiektu, a jedynie wymienione elementy wyposażenia. Takich rzeczy jest kilka, np. hol wejściowy, mozaiki. Trudno chronić kondygnacje hotelowe, bo nie ma tam nic, co miałoby jakąkolwiek wartość - powiedział portalowi LoveKraków.pl Jan Janczykowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

 

Choć rozwiązanie nie zapewnia kompleksowi całkowitej ochrony, to – jak zauważa Radio Kraków - zablokuje plany inwestora, który chciał pierwotnie wyburzyć budynek.

 

Od tej pory jeśli właściciel będzie chciał przebudować wnętrze, to wymienione w decyzji elementy muszą przez niego zostać zachowane.

 

Decyzja Małopolskiego Konserwatora Zabytków nie jest jeszcze prawomocna. Przez najbliższe dwa tygodnie strony mogą składać uwagi i odwoływać się od decyzji do Generalnego Konserwatora Zabytków.

 

Budynki hotelu Cracovia i kina Kijów zaprojektował Witold Cęckiewicz, który w latach 1955–1960 pełnił funkcję głównego architekta Krakowa.

 

Radio Kraków, LoveKrakow.pl