Piotrowicz przez blisko 40 minut, szczegółowo przedstawiał posłom założenie projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK.

 

Podkreślał, że jest on wynikiem prac zespołu ekspertów powołanych przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

 

- Nowa ustawa w sposób uporządkowany określa organizację i tryb postępowania przed Trybunałem, co ma umożliwić sprawniejsze działanie tego organu. Będzie to możliwe dzięki wzmocnieniu legitymacji Zgromadzenia Ogólnego, w szczególności przy przedstawianiu kandydatów na prezesa TK, a także dzięki uporządkowaniu procedury działania przed TK - podkreślił poseł PiS.

 

Jak dodał, dzięki temu "podmioty, które chcą zainicjować postępowania będą mieć gwarancję rzetelnej procedury, a TK w ramach swojej niezależności, a jednocześnie w granicach prawa, będzie mógł swobodnie realizować przyznane mu kompetencje".

 

PAP