Nie ma ustawy, ani formacji. Przyszli oficerowie Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę

Polska
Nie ma ustawy, ani formacji. Przyszli oficerowie Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę
Polsat News

"Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic" - m.in. te słowa wypowiedziało we Wrocławiu 60 podchorążych miejscowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W przyszłości mają być dowódcami jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, nowej formacji sił zbrojnych tworzonej przez szefa MON Antoniego Macierewicza.

Za młodymi żołnierzami pięć tygodni intensywnych ćwiczeń. Przed nimi kilkumiesięczne szkolenie specjalistyczne.

 

500 zł i 600 zł miesięcznie za gotowość bojową 

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony został przyjęty przez Radę Ministrów w środę. W nocy z czwartku na piątek odbyło się jego pierwsze czytanie. Głosowanie zaplanowano na piątek.

 

Przewiduje on, że Wojska Obrony Terytorialnej zostaną powołane od początku 2017 r. W 2018 r. mają one liczyć ok. 35 tys. żołnierzy, a w 2019 r. ponad 50 tys. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad (po jednej w każdym województwie i dwie na Mazowszu).

 

Projekt wprowadza nowy rodzaj czynnej służby wojskowej - terytorialną służbę wojskową pełnioną w dwóch formach - rotacyjnej (co najmniej dwa dni w miesiącu) i dyspozycyjnej (równolegle do prowadzenia pracy zawodowej i życia cywilnego).

 

Żołnierze obrony terytorialnej mają dostawać comiesięczny dodatek "za gotowość bojową". Wg zapowiedzi MON z czerwca ma to być ponad 500 zł miesięcznie dla żołnierza i ponad 600 zł dla oficera.

  

Zdolne do samodzielnego prowadzenia działań bojowych

 

Według projektu ustawy, koszt utworzenia WOT  to 394,4 mln zł w tym roku, ponad 639 mln w roku przyszłym, ponad miliard w 2018 i blisko 1,5 mld w 2019 roku.

 

Zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej ma być m.in. będzie zwiększenie i uzupełnienie możliwości wojska oraz gotowość do współdziałania z innymi rodzajami sił zbrojnych oraz do samodzielnego prowadzenia działań bojowych, ratowniczych, a także do organizowania i prowadzenia samoobrony lokalnej.

 

Będą piątym rodzajem sił zbrojnych (obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych)  podległym szefowi MON na tych samych zasadach, na których podlegli są wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych.

 

Kto do WOT

 

W skład Wojsk Obrony Terytorialnej mają wejść żołnierze rezerwy i ochotnicy, którzy nie odbywali wcześniej służby. Muszą być zdolni do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej.

 

Stanowiska dowódcze obejmą żołnierze zawodowi po odbyciu 16-dniowego szkolenia oficerskiego Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

W takim szkoleniu prowadzonym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu mogło uczestniczyć 150 osób. 130 miejsc przeznaczonych będzie dla absolwentów uczelni wyższych, którzy nie są żołnierzami zawodowymi, jednak muszą być to absolwenci takich kierunków jak: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia.

 

Polsat News

mr/dro/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze