Hierarcha przewodniczył mszy św., która odbyła się w ramach 27. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Według danych jasnogórskiego biura prasowego w tym trzydniowym spotkaniu bierze udział kilkuset uczestników.


W homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał historię i okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I, wskazał też na wpływ tego wydarzenia na rozwój kultury i cywilizacji polskiego narodu. - Zaszczepiona w Polsce przez pierwszych Piastów wiara chrześcijańska przyczyniła się do ukształtowania wspólnoty narodowej na fundamencie Ewangelii - mówił.


"Zapomnienie doprowadziło do porzucenia człowieka"


Odniósł się także do współczesnych kwestii. - Dzisiaj, głównie pod naciskiem sekularyzmu, pojawiało się jednak w naszej ojczyźnie jakieś zjawisko utraty pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię - powiedział abp Gądecki.


W ocenie hierarchy skutkuje to m.in. duchową, wewnętrzną pustką, szerzeniem się "antropologii bez Boga" oraz łatwiejszym deklarowaniu się jako agnostyk niż jako wierzący. - To zapomnienie doprowadziło w końcu do porzucenia człowieka i otworzenia rozległej przestrzeni dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu, a nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego - wskazał duchowny.


"Próbowano zbudować alternatywną polską kulturę świecką czy nawet antyreligijną"


Dodał jednak, że proces ten w Polsce przebiega inaczej niż w innych krajach. - Wbrew prognozom wciąż jesteśmy narodem chrześcijańskim, w którym żyje silny wiarą Kościół katolicki. Próbowano przecież zbudować alternatywną polską kulturę świecką czy nawet antyreligijną, a niepowodzenia tych przedsięwzięć świadczą o tym, że jak dotąd wiara i polskość wydają się związane ze sobą na śmierć i życie - zaznaczył abp Gądecki.


27. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze rozpoczęło się w czwartek i potrwa do soboty. Tegoroczną myślą przewodnią są słowa św. Jana Pawła II: "Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa - naszej nadziei".


Uczestnicy forum biorą udział w wykładach i dyskusjach m.in. na temat reformy oświaty czy pedagogiki chrześcijańskiej. W pierwszym dniu spotkania odbyła się także Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich.


Szkoły katolickie w Polsce - szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące oraz licea zawodowe - zrzeszone są w Radzie Szkół Katolickich, która została powołana w 1994 r. przez 269. Konferencję Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

 

PAP