Według raportu bankom zajmie "raczej dekady niż lata" zredukowanie tych "złych długów", co będzie miało negatywny wpływ na zyski tych instytucji.


Bankom trudno jest rozwiązać ten problem z powodu niskiego wzrostu gospodarczego w Europie. Ich zyskom szkodzą także rosnące wymagania kapitałowe wprowadzane przez instytucje nadzorcze.


- Przywrócenie lepszej dochodowości europejskich banków jest możliwe, ale będzie wymagać to duże ciężkiej pracy - stwierdził ekspert KPMG Marcus Evans.


- Jest jasne, że banki w całej Europie wciąż borykają się z nową dla nich rzeczywistością, w której są niskie lub ujemne stopy procentowe oraz rosnących kosztów nowych regulacji i wymagań dotyczących kapitału - dodał.


Jak policzono w raporcie wartość tych "toksycznych" zobowiązań w bankach w Europie w 2008 roku wynosiła 1,5 proc. całkowitej wartości posiadanego przez nie zadłużenia; w 2013 roku było to już ponad 5 proc.

 

polsatnews.pl