Korzystając z prezydenckich uprawnień do ułaskawiania Obama zredukował w bieżącym roku kary 688 osobom, a od początku swej prezydentury łącznie 872 skazanym.

 

Ułaskawienia te wpisują się w dążenie Obamy do zreformowania wymiaru sprawiedliwości tak, by zmniejszyła się liczba więźniów odsiadujących długie wyroki za przestępstwa narkotykowe popełnione bez użycia przemocy.

 

PAP