Średnioroczne tempo wzrostu PKB w okresie objętym rewizją, w porównaniu z danymi publikowanymi wcześniej nie zmieniło się i wyniosło 3,1 proc.


Od strony rozdysponowania PKB, w okresie objętym rewizją, nie zanotowano znaczących zmian w poziomie absolutnym spożycia w sektorze gospodarstw domowych.

 

PAP