Pies służbowy Bajtek był wyszkolony do wyszukiwania narkotyków, ale nie było to jego jedyne zadanie. Brał też udział w spotkaniach strażników z uczniami w szkołach. Merdał ogonem, by zachęcać do sięgnięcia do kieszeni podczas akcji charytatywnych organizowanych przez Strażników Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.  Do czego nie przekonał umundurowany funkcjonariusz, przekonał mały foksterier.
 
Teraz Bajtek po 11 letniej służbie przechodzi na emeryturę. Ma szczęście  swoją spokojną starość spędzi w domu osoby, którą świetnie zna - chor. szt. Marka Michny.
 
Bajtek nie był jedynym psim funkcjonariuszem w tej formacji. Obecnie w Nadbużańskim Oddziale SG służbę pełni 48 psów.
 
polsatnews.pl