Jak poinformowało CIR, Rada Ministrów przyjęła "Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016". ŚDM odbyły się w Krakowie i w Brzegach pod Wieliczką w dniach 26-31 lipca.

 

"Zorganizowane w Polsce Światowe Dni Młodzieży zakończyły się sukcesem. Polska zapewniła pełne bezpieczeństwo uczestnikom tej wyjątkowej uroczystości oraz zaprezentowała się jako kraj nowoczesny, mający istotny wkład w historię cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej, a nade wszystko przyjazny i gościnny" - napisano w komunikacie CIR o wnioskach sprawozdania zespołu.

 

Jego przewodniczącą była minister Beata Kempa, zaś pełnomocnikiem rządu ds. przygotowania ŚDM Paweł Majewski.

 

Wyróżnieni m.in. Beata Kempa, policja oraz straż pożarna

 

W komunikacie podkreślono, że "wzorowe przygotowanie tak skomplikowanego logistycznie i organizacyjnie wydarzenia zapewniło przede wszystkim osobiste zaangażowanie premier Beaty Szydło i pełne zaangażowanie ministrów wraz z podległymi służbami". Szczególnie zaznaczono wkład policji, zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, służb dyplomatycznych i konsularnych oraz medycznych, a także kolejarzy i samorządów.

 

CIR podało, że ze sprawozdania wynika, iż na szczególną uwagę zasługują dwie inicjatywy: most powietrzny, który przygotowano do ewentualnej pomocy medycznej uczestnikom ŚDM, gdyby zaistniała taka potrzeba, oraz promocja naszego kraju w Pawilonie Polskim u stóp Wawelu.

 

W gotowości były m.in. dwa samoloty wojskowe typu C-295M oraz 11 śmigłowców

 

Most powietrzny miał być uruchomiony, gdyby wyczerpały się możliwości krakowskich i małopolskich szpitali pod kątem zabezpieczenia opieki pacjentom w stanie ciężkim, wymagającym intensywnej terapii lub specjalistycznego leczenia.

 

Była to unikalna procedura dotycząca planowania i organizacji opieki zdrowotnej, a przede wszystkim wykorzystania potencjału wojska we współpracy z cywilną służbą zdrowia.

 

Na użytek mostu powietrznego zaangażowano dwa samoloty wojskowe typu C-295M w całodobowej gotowości do startu, 11 śmigłowców medycznych, 20 ambulansów (każdy po cztery nosze) a na lotnisku w Balicach rozwinięto też Medyczną Wojskową Jednostkę Etapową. Przygotowano też aplikację, która umożliwiała ciągłe śledzenie dostępności łóżek w wielu szpitalach.

 

PAP