Ustawa dotyczy zmiany przepisów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa.

 

Proponowane przepisy zakładają, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb. Ma to zwiększyć zasięg monitoringu gleb.

 

Ponadto ARiMR powierzono wdrażanie działań: "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" oraz "Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw".

 

Przeniesiono obsługę spraw dot. przyznawania i wypłat pomocy

 

Dotychczas wybór podmiotu wdrażającego te działania dokonywany miał być w trybie zamówień publicznych.

 

Do oddziałów regionalnych ARiMR przeniesiono obsługę spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy oraz realizacją zobowiązań wieloletnich, w ramach poddziałań: "Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników" oraz "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw".

 

Zapewni to sprawniejszą realizację obsługi wniosków oraz przyznawania pomocy.

 

Według nowych przepisów, beneficjenci działań PROW: "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" oraz "Rolnictwo ekologiczne" będą mogli korzystać z usług doradców rolniczych.

 

PAP