- Projekt przewiduje zawieszenie obowiązywania podatku handlowego do 1 stycznia 2018 roku; podatnicy nie będą musieli też składać deklaracji - powiedział. Według niego obecnie obowiązywanie podatku - wskutek decyzji KE - jest zawieszone na podstawie rozporządzenia. - Rozporządzenie wydano, po to, by zobowiązane podmioty nie musiały płacić podatku za wrzesień; to rozwiązanie tymczasowe, do czasu wejścia w życie noweli - tłumaczył.


Ten czas - wskazał Grzegorczyk - powinien wystarczyć Komisji Europejskiej na wydanie ostatecznej decyzji w sprawie podatku od handlu. Jak zwrócił bowiem uwagę, na razie mamy do czynienia z wstępną decyzją. Według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu negatywną wobec podatku decyzję KE w tej sprawie Polska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości UE.


PAP