Zarzuty dotyczą naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę pełniącą funkcje publiczne; obejmują przestępstwa z lat 2012-2015.


Jak powiedziała rzeczniczka, zarzuty polegają na zatajeniu w oświadczeniach majątkowych - do złożenia których Marzena K. była zobowiązana jako urzędniczka resortu sprawiedliwości - szczególnych danych. "Danych o wypłacie odszkodowań za przejęte na podstawie dekretu Bieruta nieruchomości warszawskich" - wskazała Zimoląg.


Dodała, że zarzuty dotyczą również zatajenia przez K., w oświadczeniach, prawa do użytkowania wieczystego działki przy pl. Defilad w Warszawie i o dochodach osiągniętych ze sprzedaży udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu i współużytkowaniu budynku.

 

Prokuratura zakończyła czynności z udziałem Marzeny K. Kobieta po uiszczeniu kwoty poręczenia pozostanie na wolności. Za zarzucane czyny grozi jej do 5 lat więzienia.

 

PAP