Prace nad katalogiem prowadził ośrodek informatyczny resort kultury. Jak zapowiadano latem 2015 roku, stworzenie takiego wykazu ma przyczynić się do promowania rosyjskiej twórczości muzycznej, zachowania spuścizny kulturalnej i podnoszenia poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa.


O efekcie powiadomiła w ostatnich dniach rządowa "Rossijskaja Gazieta", która określiła katalog jako imponujący i mądry. Zdaniem gazety potrzeba takiego wykazu istniała już od dawna, bowiem "uczyć historii i lepiej rozumieć i kochać swój kraj" można także dzięki utworom muzycznym.


"Pieśni o rosyjskiej duszy"


Utworów, które zaklasyfikowano jako patriotyczne jest w wykazie ponad 8 tysięcy. Zaliczono do nich niektóre dzieła muzyki klasycznej, np. "Obrazki z wystawy" Modesta Musorgskiego. Znalazły się też w wykazie utwory poświęcone różnym regionom Rosji, a wiele z nich to pieśni i muzyka o Moskwie, w tym "Piosenka o Arbacie" Okudżawy. Są też utwory sławiące wydarzenia historyczne, bitwy, czy bohaterów. A część to - według określenia "Rossijskiej Gaziety" - "po prostu dobre pieśni o rosyjskiej duszy i charakterze".


Znaczną część katalogu zapełniają utwory dotyczące II wojny światowej - marsze, pieśni wojskowe, rocznicowe, utwory symfoniczne i chóralne, czy muzyka filmowa. Wyszczególniono ich ponad dwa tysiące.


Polski akcent


W katalogu jest też polski akcent - rosyjska wersja piosenki "Błękitna chusteczka", do której muzykę napisał w 1940 roku Jerzy Petersburski. Z rosyjskim tekstem, w którym są odniesienia do wojny i żołnierza idącego na bój, zdobyła ona niezwykłą popularność.


Utworów z katalogu muzyki patriotycznej nie można na razie wysłuchać. Wykaz zawiera tylko ogólne informacje, jak tytuł, nazwisko kompozytora, gatunek muzyczny oraz tematyka utworu.


Timur Alejnikow z resortu kultury powiedział "Rossijskiej Gaziecie", że prowadzone są rozmowy z właścicielami praw autorskich w celu opublikowania na osobnym portalu około 100 utworów. Alejnikow zapowiedział współpracę w tym celu z firmą fonograficzną Miełodija, która dysponuje ogromnym archiwum i ma prawa autorskie do wielu nagrań.

 

PAP