W czwartek Sejm odrzucił obywatelski projekt komitetu "Stop aborcji", zakładający całkowity zakaz przerywania ciąży. Jednocześnie premier Beata Szydło zadeklarowała, że rząd zrobi wszystko, aby życie ludzkie chronić i zapowiedziała wprowadzenie od 2017 r. programu wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji i zabezpieczenie na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie. Program ma zostać przygotowany do końca roku, a projekt ustawy - do końca października.

 

Nie zwalnia to z obowiązku dążenia do pełnej ochrony życia

 

"W obecnie dyskutowanej kwestii ochrony życia ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że ważne są projekty pomocowe mające na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej. Nie zwalnia to jednak z obowiązku dążenia do pełnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest to zadanie zarówno parlamentarzystów, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd " - napisano w komunikacie prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. ochrony życia ludzkiego.

 

Projekt komitetu "Stop aborcji" przewidywał całkowity zakaz przerywania ciąży oraz kary m.in. dla kobiet, które poddały się aborcji. Sejm skierował go do dalszych prac w komisji 23 września. Posłowie odrzucili wtedy natomiast projekt liberalizujący przepisy aborcyjne przygotowany przez komitet "Ratujmy kobiety".

 

Ochrona tak, kara nie

 

W środę w komunikacie po zakończonych dwudniowych obradach KEP biskupi podkreślili, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną i przypomnieli, iż nie popierają projektów zapisów prawnych przewidujących karanie kobiet, które dopuściły się aborcji. Biskupi zaznaczyli, że instytucje Kościoła nie zajmują się przygotowaniem projektów ustaw cywilnych, ale korzystają z prawa do wyrażania swoich opinii na temat proponowanych regulacji prawnych.

 

"W tym kontekście KEP zaznacza, iż życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Biskupi przypominają, iż nie popierają projektów zapisów prawnych, które przewidują karanie kobiet, które dopuściły się aborcji" - podkreślono.

 

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (z 1993 r.) aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.

 

PAP