Wprowadzenie tego projektu do porządku obrad obecnego posiedzenia, było punktem spornym, dlatego musiało się odbyć głosowanie.

 

Za tym, by Sejm projektem się zajął opowiedziało się 239 posłów, przeciw było 186, jeden wstrzymał się od głosu.

 

M.in. o immunitetach i odpowiedzialności dyscyplinarnej

 

Złożony przez posłów PiS projekt trafił do Sejmu w ubiegły piątek. Zawiera przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów TK, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

 

Projekt zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i barierę wieku 70. lat dla sędziego TK (chyba że na sześć miesięcy przed ukończeniem 70. roku życia sędzia złoży prezesowi Trybunału zaświadczenie, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego), oraz utrzymuje dotychczasowe uposażenia sędziów Trybunału.

 

PAP