Komitet Obrony Demokracji został nominowany do nagrody przez Różę Thun (posłankę PO do PE), która wygłosi laudację podczas uroczystości.

 

Nieustępliwe dążenie do demokracji

 

"KOD skupia rzesze obywateli wokół wspólnych wartości europejskich. W pięć miesięcy stał się rozpoznawalny w Polsce oraz w innych państwach członkowskich przez swoje nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych. W pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy oraz krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich" - uzasadniła swoją nominację Thun.

 

Zgłoszona przez inną europosłankę PO Agnieszkę Kozłowska-Rajewicz - Aleksandra Banasiak to "uczestniczka wydarzeń Poznańskiego Czerwca ’56, które były jednymi z pierwszych buntów społecznych otwierających drogę do obalenia komunizmu w Polsce i Europie".

 

Pierwsza opatrzyła rannych

 

"Jako 21-letnia pielęgniarka ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu pierwsza wyszła na ulicę, aby opatrzyć rannych w wyniku starć robotników. Wśród świszczących kul uratowała wielu demonstrantów. Sama została ranna" - argumentowała eurodeputowana.

 

Celem działalności Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, nominowanego przez posłankę Lidię Geringer de Oedenberg, jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na terenie gmin tego masywu górskiego, poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie pieniędzy na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w różnych dziedzinach.

 

Promuje wzajemne zrozumienie i wspólne wartości

 

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób, które swoją codzienną aktywnością promują europejskie wartości.

 

europarl.europa.eu