Jak wcześniej wyjaśniał resort środowiska nowe prawo będzie przede wszystkim wzmacniać prawa właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Projekt noweli ustanawia m.in. obowiązek informowania o polowaniach zbiorowych, umożliwi też właścicielowi nieruchomości - ze względów moralnych, religijnych - ustanowienie sądownego zakazu polowań na jego terenie.

 

Afrykański pomór świń

 

Ministerstwo podkreślało, że nowe prawo przyczyni się też do zwiększenia wykonywania rocznych planów łowieckich, co jest szczególnie ważne z powodu występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Projektowane regulacje wzmocnić mają też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

 

Nowelizacja ma głównie dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014, który wskazał, iż obecne przepisy niewłaściwie chronią prawa właścicieli nieruchomości, na których ma powstać obwód łowiecki, bądź ma być prowadzone polowanie.

 

PAP