W trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych prezydent m.in. spotka się z Polonią, kombatantami oraz polskimi przedsiębiorcami.

 

Polski prezydent weźmie także udział w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i szczycie ONZ, który ma być poświęcony sprawie ruchów migracyjnych i uchodźców.

 

PAP