Czynności w tej sprawie od dwóch lat prowadzili policjanci z dolnośląskiej komendy. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

 

Według dotychczas zebranych materiałów i dowodów pracownicy naukowi politechniki posługiwali się fałszywymi dokumentami, dzięki którym wyłudzili pieniądze z ministerstwa. Szczegółów nie ujawniono ze względu na dobro śledztwa.

 

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zakazu uczestniczenia w projektach związanych z grantami. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

 

dolnoslaska.policja.gov.pl