"Bezrobocie osiągnęło poziom strukturalny. Nie ma już rezerw pracy wśród bezrobotnych. Widać presje pracodawców na rynku pracy. Wskazywane są niedobory pracowników w sektorze budowalnym i w przemyśle" - napisano w raporcie banku centralnego.


Stopa bezrobocia w Danii wynosi nieco ponad 4 proc. Zdaniem ekspertów wskaźnik pokazuje jednak krótkie okresy braku zatrudnienia pomiędzy starą a nową pracą podejmowaną przez obywateli.


Raport banku centralnego wskazuje cztery grupy osób, których zatrudnienie może poprawić sytuację. Chodzi o imigrantów, studentów, rencistów i pracowników, którzy opóźnią przejście na emeryturę.

 

thelocal.dk