- Był pasterzem, który był blisko swych ludzi, biednych, pracował z nimi cały dzień. Jezus nie był księciem i źle jest dla Kościoła, gdy duszpasterze stają się książętami, oddalonymi od ludzi, od najbiedniejszych - powiedział Franciszek.  - To nie jest w duchu Jezusa - ostrzegł. - A takich pasterzy Jezus upominał i mówił o nich ludziom: "róbcie to, co mówią, ale nie to, co robią".

 

Słowa te wywołały aplauz uczestników audiencji.

 

Katechezę papież poświęcił fragmentowi z Ewangelii według świętego Mateusza, w którym znajdują się słowa Jezusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Następnie Franciszek zauważył: „Oby wszyscy przywódcy światowi mogli to powiedzieć".

 

Wskazał wiernym, że od Jezusa muszą uczyć się, co znaczy być "narzędziem miłosierdzia" wobec wszystkich potrzebujących pomocy, ubogich i cierpiących.

 

PAP