Organizatorem Forum, które odbędzie się w dniach 14-16 września, jest Polska Fundacja Ekologiczna. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Z poszanowaniem ojczystej przyrody”.

 

- W ten sposób przy okazji prezentacji trendów i kierunków, w jakich podąża ekologia, chcemy oddać cześć naszej naturze, zastanowić się, jakie dziedzictwo zastaliśmy i jaki testament zostawiamy przyszłym pokoleniom - mówią organizatorzy.

 

W tym roku wydarzenie ukierunkowane jest na problematykę zrównoważonego rozwoju. Przygotowano 19 paneli tematycznych związanych m.in.: z ekologicznymi rozwiązaniami w budownictwie, finansowaniem ekologicznych inwestycji, gospodarką odpadami w obiegu zamkniętym, bezpieczeństwie energetycznym Polski, nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Będzie też mowa o gospodarce wodnej: drogach wodnych, wodach powierzchniowych i ochronie przeciwpowodziowej. Ze szczególną uwagą omówione zostaną problemy ekologiczne Morza Bałtyckiego, a także współpraca międzynarodowa na wodach granicznych.

 

Pierwszego dnia odbędzie się Forum Marszałków Środowiskowych, a trzeciego - Forum Młodego Ekologa dla dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zaplanowano też pokazy naukowe dla młodzieży.

  

Jak co roku w części wystawienniczej zostaną prezentowane najnowsze osiągnięcia i rozwiązania m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, gospodarki komunalnej i budownictwa ekologicznego.

 

Więcej informacji o Forum na: www.forum-ekologiczne.pl