Europejskie episkopaty zwróciły uwagę, że międzynarodowe korporacje, które inwestują i działają w całej Europie, mają ogromne zyski dzięki wynegocjowanym niskim stopom procentowym.

 

Przypominają przykład, że  w Luksemburgu rząd "kupował" przychylność wielkich firm, oferując im przywileje podatkowe w zamian za ulokowanie siedziby w tym kraju. Podobna praktyka jest w Irlandii. W oparciu o porozumienie zawarte z rządem Apple płacił tam zaledwie 1 proc. podatku, przy obowiązującej regularnie stawce 12,5 proc.

 

Komisja Europejska wyliczyła i nakazała by Apple oddał 13 mld euro rządowi Irlandii tytułem niezapłaconych podatków.

 

Komisja Episkopatów wspiera KE

 

W wydanym oświadczeniu Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej wzywa państwa członkowskie do równego traktowania wszystkich przedsiębiorców.

 

"Ustalanie bowiem niższych stóp procentowych dla wpływowych koncernów sprzeciwia się sprawiedliwości społecznej. Jest też wbrew zasadom wolnego rynku, ponieważ osłabia konkurencyjność mniejszych firm" - stwierdziły Episkopaty.

 

COMECE zauważa, że "w sytuacji rosnącego ubóstwa praktyki, które pozwalają korporacjom zapłacić niewiele lub nawet nic, są niezrozumiałe dla obywateli". Komisja Episkopatów wzywa zatem wszystkie zaangażowane podmioty do współpracy "na rzecz większej sprawiedliwości podatkowej".

 

KAI