Ze swej strony - jak pisze agencja MTI - marszałek Senatu podkreślił, że kontakty dwustronne oraz te w ramach Grupy Wyszehradzkiej są ważne, gdyż umacniają cały region.

 

Koever wyraził przekonanie, że wszyscy w Europie czują, iż Unia Europejska jako system instytucji oraz Europa jako wspólnota wartości i wspólnota polityczna dotarły na rozstaje czy też do punktu krytycznego. Jak podkreślił, nadszedł czas - szczególnie po decyzji o Brexicie - byśmy poważnie się zastanowili, "co chcemy w przyszłości osiągnąć", jaką Europę i Unię Europejską chcemy pozostawić swoim dzieciom i wnukom.

 

W tej debacie Polska i Węgry chcą nie tylko uzgadniać swoje stanowiska, ale też wypełniać funkcję inicjującą.

 

"Najdynamiczniej rozwijający się region UE"

 

Według Koevera znaczenie Europy Środkowej jest coraz większe, a Grupa Wyszehradzka jest pod względem gospodarczym najdynamiczniej rozwijającym się regionem UE, co powinno mieć także konsekwencje polityczne.

 

- Należy położyć kres epoce, gdy czy to z Brukseli, czy to ze stolicy któregoś ze starych państw członkowskich próbuje się dyktować zasady postępowania mieszkańcom Europy Środkowej, stosując przy tym podwójną miarkę - przytoczyła jego słowa agencja MTI.

 

Jak podkreślił Koever, powinniśmy być uważani za równoprawnych partnerów, jeśli inne państwa też chcą silnej UE, gdyż "wbrew wszelkim odwrotnym twierdzeniom" Grupa Wyszehradzka jest zainteresowana nie osłabieniem Europy, lecz jej wzmocnieniem.

 

- Taka polityka prowadzi do Europy funkcjonalnej i skutecznej, z którą każdy może się z czystym sumieniem utożsamić i ją poprzeć- takiej, jaką proponujemy, w której chcielibyśmy kształtować przyszłość w oparciu o wartości - cytuje Koevera MTI.

 

"Wyjątkowo intensywna więź"

 

Według niego znaczenie więzi polsko-węgierskiej wykracza poza ramy wyszehradzkie i unijne, gdyż oba państwa zgadzają się, iż "ponowne jednoczenie Europy jeszcze się nie zakończyło".

 

Jak zaznaczył Koever, częstotliwość spotkań szefów polskiego i węgierskiego parlamentu pokazuje, że jest to więź wyjątkowo intensywna także jak na europejskie standardy.

 

Karczewski rozpoczął w poniedziałek dwudniową oficjalną wizytę na Węgrzech. W programie przewidziano m.in. jego spotkania z premierem Viktorem Orbanem i prezydentem Janosem Aderem.

 

PAP