Child Trends ocenia, że w Stanach Zjednoczonych przebywa już około miliona nieletnich, których nie zatrzymano na granicy i pozostają w USA jako cudzoziemcy pozbawieni dokumentów.


Autor raportu David Murphey podkreśla, że te dzieci miały w większości przypadków traumatyczne przeżycia, czy to wskutek utraty rodziny czy oddzielenia od niej i przemocy bądź obu tych doświadczeń naraz.


"Długi ostry stres może ograniczyć zdolności poznawcze i emocjonalne dzieci, zwiększa prawdopodobieństwo zachorowań i przedwczesnej śmierci" – głosi raport.


Innym niebezpieczeństwem, na jakie są narażone te dzieci - podkreśla raport - jest "dyskryminacja i nękanie" w szkole.


Szkolenia dla straży granicznej


Walka z wymienionymi zagrożeniami, według Child Trends, wymaga przede wszystkim zagwarantowania tej młodzieży bezpieczeństwa fizycznego oraz jej "legalizacji", niezwykle trudnej bez pomocy adwokatów w trakcie ubiegania się o azyl.


Raport zaleca m.in., aby straż graniczna przechodziła specjalne przeszkolenie, by nabrała właściwego podejścia do małych uciekinierów oraz nie oddzielała ich od rodziców. Zaleca także przyznawanie władzom samorządowym odpowiednich środków, aby mogły w sposób właściwy zająć się nieletnimi uciekinierami.

 

PAP