Wśród rozwiązań, które już funkcjonują, Kowalczyk wymienił ustawę o klauzuli unikania opodatkowania i ustawę o koncesjach na obrót paliwami. Zaznaczył, że teraz mocno kibicuje ministrowi finansów przy wprowadzeniu regulacji prawnych dot. elektronicznego obrotu fakturami VAT, który, jego zdaniem, zacznie funkcjonować w przyszłym roku.

 

– Myślę, że to jest klucz, który zapobiegnie wyłudzeniom. Będzie można na bieżąco, online, krzyżowo kontrolować faktury. To dopiero będzie pełny sukces - zaznaczył.

 

Jednolity podatek uderzy w najbogatszych

 

Rząd zapowiada również ujednolicenie systemu podatkowego na czym - według rozmówcy Doroty Gawryluk - na pewno skorzystają ubożsi, bo kwota wolna od podatku będzie "jakby skonsumowana w tej daninie".

 

- Trochę więcej będą płacić najbogatsi, zarabiający powyżej 100 tys. zł rocznie. Teraz mamy podatek degresywny: gdy wielkość dochodów podatnika przekroczy 100 tys., to okazuje się, że płaci on mniej. Sam podatek rośnie, ale obniżają się składki. Szeroko rozumiane obciążenia fiskalne są mniejsze dla najbogatszych. Chcemy to wyrównać - zapowiedział.

 

Polsat News