Stopień generała brygady BOR otrzymał szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski.

 

Na stopień nadinspektora policji postanowieniem prezydenta zostali mianowani inspektorzy Andrzej Szymczyk - I zastępca komendanta głównego policji - oraz zastępcy komendanta głównego Jan Lach i Helena Michalak.

 

Stopnie generalskie w policji otrzymają też komendanci wojewódzcy policji: w Białymstoku - insp. Daniel Kołnierowicz, w Krakowie - insp. Tomasz Miłkowski, w Rzeszowie - insp. Krzysztof Pobuta i w Poznaniu - insp. Tomasz Trawiński.

 

Uroczystość wręczenia aktów mianowania odbędzie się 2 września w Belwederze.

 

Pawlikowski jest związany z BOR od 1995 r., był szefem Biura w latach 2005-07, gdy w skład koalicji rządzącej wchodziło PiS. W latach 1997-2001 był szefem ochrony bezpośredniej ministra spraw zagranicznych, a w latach 2004-2005 pełnił funkcję szefa Wydziału Organizacji i Współpracy Międzynarodowej BOR. Był też m.in. stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu.

 

PAP